Απονομή βραβείων ΦΙΛΑΙΟΣ IOOC KOTINOS 2018 στην έκθεση Food Expo Greece 2018

Συμμετοχή στην FOOD EXPO 10-12/03/2018
20 Μαρτίου, 2018
Συμμετοχή στην FOOD EXPO 16-18/03/2019
24 Μαρτίου, 2019