Συμμετοχή στον διαγωνισμό ATHENA INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2019

Συμμετοχή στην FOOD EXPO 16-18/03/2019
24 Μαρτίου, 2019
Συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑTHENA INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 11-13 June 2020
18 Σεπτεμβρίου, 2020

Στο Ναύπλιο στις 18 – 20 Μαρτίου 2019 έγινε ο διαγωνισμός ATH.I.O.O.C..

Το ελαιόλαδο μας ΡΙΖΑ πήρε το χάλκινο βραβείο.