«ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ Ο ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ»
Σόλων ο Αθηναίος 638-558 π.Χ